Matekozós időutazás a Húsvét nyomában

Jézus halála a holdnaptár szerint számított ószövetségi húsvét előtti napon történt. Kezdettől pontosan azon a napon akarták megülni, amikor történt.

A Katolikus Lexikon szerint Jézus időszámításunk szerint 30 április 7-én (pénteken) halt meg. Az első századokban keleten, János apostol hagyományára hivatkozva, a mindig holdtöltére eső niszán hó 14-én ülték meg az ünnepet, bármilyen napra esett is. Némely nyugati gyülekezetekben azonban már akkoriban is inkább a következő vasárnapot, a feltámadás napját tekintették piros betűs ünnepnek. A római Krisztus-követők pedig a második század közepéig egyáltalán nem tartották meg a húsvétot, mondván, ők minden vasárnap megünneplik a feltámadást.

Az ünnep időpontjának a Hold járásához kötése a zsidó vallásra vezethető vissza. Bár mindig niszán hónap 15. napjának kezdetére (vagyis előző estére) esik a keresztények által a húsvét előképének tartott, az egyiptomi kivonulásról megemlékező zsidó pészah időpontja, az ünnep pontos idejét holdnaptárral számolják ki. Kétezer évvel ezelőttig még úgy kalkulálták ki a hónap kezdetét, hogy két tanúnak a vallási vezetők előtt kellett állítania, látták, amint az égen feltűnt az „éjszakai vándor” sarlója. Az azóta használt naptárban a nap- és a holdév közötti 11 napos differenciát két-három évente szökőhónap beiktatásával korrigálják (a niszánt megelőző ádár hónapot megduplázva). A ma is érvényes, 19 éves naptári ciklust a 4. században vezették be.

Az egyházi ünnepek egy része, például Krisztus mennybemenetele, az úgynevezett áldozócsütörtök vagy pünkösd a mindenkori húsvét időpontjához kötött, és az első századokban nem okozott különösebb gondot, hogy a Római Birodalom különböző területein élő hívek eltérő időpontokban emlékeztek meg a megváltásról.

Az első nézeteltérésekre 155 körül került sor János apostol tanítványa, Szmirna püspöke, a niszán 14-ei ünnepléshez ragaszkodó Polikárp és Szent Péter tizedik utóda, Anikátosz között Rómában. Néhány évtizeddel később, amikor egy Blastus nevű kis-ázsiai pap Rómában járva a helyi szokásoktól eltérően niszán 14-én ülte meg az ünnepet, Viktor pápa kinyilatkoztatta nem elég kegyes dolog, hogy időnként hétköznapra essék a feltámadás ünnepe.

A Római Birodalomban a fentiek mellett még számos dátumverzió létezett, a 325-ös niceai zsinat próbált is véget vetni a liberális húsvétpolitikának. Ott mondták ki, hogy a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapon ünneplendő a feltámadás. A kereszténységet felvett Konstantin császár törvényerőre emelte a döntést.

Csakhogy Rómában a 84 éves holdciklusban gondolkodó talján tudósok március 25-ére, míg Alexandriában a 19 éves holdciklussal számoló görög csillagászok március 21-ére tették a tavaszi napéjegyenlőséget. A különbségek csak a középkor elejére szűntek meg, amikor lassacskán mindenki elfogadta, hogy függetlenül a csillagok állásától március 21-e legyen az (egyházi) napéjegyenlőség ideje, a húsvét legkorábbi időpontja pedig március 22., legkésőbbi pedig április 25.

Ha azt gondolnák, hogy ezzel egyszer s mindenkorra véget ért a húsvétszámítás kálváriája, hát tévedünk.

A húsvétosoknak is hívott orosz ortodoxok a középkor óta fittyet hánynak a mozgó egyházi naptárra, Krisztus halálát és feltámadását pedig máig március 23-án ünneplik.

A keleti és a nyugati egyházak máig tartó dátumszakadása 1582-ben következett be, amikor XIII. Gergely pápa bevezette naptárreformját, és hatalmi szóval elrendelte, hogy október 4. után 15-e következzék. A döntést elutasító ortodoxok egyházi naptára közel két hetes lemaradásban van azóta.

Azt, hogy illene már rögzíteni a húsvét időpontját, az e kérdéssel is foglalkozó második vatikáni már régen leszögezte, ahogy azt is, hogy ez ügyben a zsidósággal való egyeztetés sem kizárt. Az ENSZ égisze alatt működő Egyházak Világtanácsa pedig húsz éve rugaszkodott neki a probléma megoldásának – mindeddig hiába.

 

Kövessen minket Facebookon!

Ossza meg a cikket

Ne maradjon le, kövessen minket YouTube-on is!

Hozzászólások

Videók

Szívesen olvasna hasonló cikkeket? Csatlakozzon Facebook-csoportunkhoz!